Kiwi [Actinidia chinensis, Actinidia Actinidia arguta, Actinidia deliciosa]

Kiwi - Alternativnamen

Chinesische Stachelbeere

Kiwi - Allgemeines

Actinidia chinensis, KiwiActinidia chinensis, Kiwi
Bild von: Botanikus-CD
Actinidia

Schlingpflanze. Strahlengriffelgewächse.

Actinidia deliciosa liefert den überwiegenden Teil der im Handel erhältlichen Kiwis.
Actinidia chinensis liefert 'Kiwi Gold'
Actinidia arguta Scharfzähniger Strahlengriffel.

Weiter: Kiwi - Anbau